Batteri

LAGRING VEILEDNING FOR BATTERIVEDLIKEHOLD

Sørg for at batteriet fungerer optimalt og får lengre levetid

Ved lagring over lengre tid skal batteriet kobles fra det elektriske systemet. Små strømmengder (til klokker, alarmer osv.) vil også tappe batteriet og på sikt medføre skade på det. - Batteriet må være fulladet når det settes til lagring. - Oppbevar batteriet kjølig (frostfritt) og tørt da selvutladingen halveres for hver 10. grad temperaturen synker. - Alle batterier har en viss selvutlading som viser seg ved at hvilespenningen reduseres. Dersom spenningen synker under 12,4 V må batteriet lades opp. Batterier som ikke oppbevares fulladet risikerer å sulfatere og tape effekt. - Husk at et utladet batteri kan fryse å bli ødelagt ved normale vintertemperaturer.

BRUK OG VEDLIKEHOLD

  • Batteriene skal være fastmontert og ha god ventilasjon.
  • Batteriene fungerer best i romtemperatur. Varme og kulde svekker batteriets funksjon.
  • Hold poler og kabelsko frie for belegg.
  • Hold batteriene rene og tørre da fukt og smuss kan lage små elektriske strømmer (krypstrømmer) på lokket og øke selvutladingen.
  • Når det gjelder batterier som kan åpnes må elektrolyttnivået (syren) kontrolleres regelmessig og om nødvendig justeres med batterivann.
  • Batteriene bør ikke dyputlades. Gjentatte dyputladinger forkorter levetiden på batteriet i betydelig grad.
  • Batterienes hvilespenning gir en indikasjon på ladestatus: (Etter lading må batteriene ”hvile” i ett døgn slik at spenningen kan stabiliseres før hvilespenningen måles.)

LADNING

Selvutladingen i moderne batterier er lav, men batterier i ”hvile” vil alltid sakte, men sikkert miste ladeeffekten. Dette må kompenseres enten ved at batteriet lades opp med jevne mellomrom eller ved hjelp av kontinuerlig vedlikeholdslading. - Det er viktig å velge riktig lader for batteriet som skal lades. - En moderne batterilader karakteriseres blant annet ved at den har:

  • Temperaturkompensering (laderen tilpasser ladespenningen etter temperaturen).
  • Ladeprofil tilpasset batteriteknologien – AGM/GEL eller standard (batterier med flytende syre).
  • Lading tilpasset batteristørrelsen (kapasitet Ah).
 

Et fulladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,7 V

Et halvladet batteri har en hvilespenning på ca. 12,2 V

Et utladet batteri har en hvilespenning på ca. 11,7 V

 

Sønnak

Image
colmec
colmec
colmec
colmec
colmec
colmec
colmec
colmec
colmec